Vývoj a dizajn, Príprava a delenie materiálu, Zváranie, Povrchová úprava, Montáž, Kontrola kvality, Expedícia
2003

Robotické zváranie

Navigácia

Robotické zváranie

Robotické zváranie je zváranie pomocou programovateľného robotického ramena, ktoré nám poskytuje automatizáciu procesu zvárania a pohybu.

Hoci zváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou je často automatizované, na prípravu zváraných materiálov je niekedy (zvyčajne) potrebná obsluha. Zváracie roboty bežne používame na oblúkové zváranie v strojárskom a automobilovom priemysle. Táto metóda nám umožňuje zvárať efektívnejšie, rýchlejšie, presnejšie a stabilnejšie v porovnaní s tradičným ručným zváraním. Robotické zváranie je veľmi presné, čo nám umožňuje dosiahnuť vysokú konzistenciu spojov a kvalitu zvarov.

Hlavné výhody robotického zvárania

– Vyššia produktivita vďaka rýchlejšiemu zváraniu
– Presnejšie zváranie
– Väčšia bezpečnosť a ochrana operátorov (vďaka diaľkovému ovládaniu robota)
– Zníženie nákladov na pracovnú silu, pretože robot dokáže pracovať bez ohľadu na človeka a jeho skúsenosti so zváraním.