Vývoj a dizajn, Príprava a delenie materiálu, Zváranie, Povrchová úprava, Montáž, Kontrola kvality, Expedícia
2003

Zámočnícka dielňa

Navigácia

Zámočnícka dielňa

Vo väčšine prípadov trvá príprava samotného materiálu dlhšie ako samotné zváranie. Na dosiahnutie kvalitného zvaru musí byť zváraný materiál dobre pripravený na zváranie. Stačí odstrániť defekty, zbaviť zvárané plochy nečistôt, mastnoty, hrdze a pripraviť správny tvar pre zamýšľaný typ zvaru.
Rezanie materiálu zahŕňa všetky procesy (technológie), pri ktorých sa materiál oddeľuje s cieľom získať polotovar na ďalšie spracovanie alebo získať takmer hotový diel.
Príprava materiálu je prvou operáciou na ďalšie spracovanie. Ďalej môžu nasledovať procesy ohýbania, zvárania atď.

Technológie

V týchto technologických procesoch sa používa jedna z nasledujúcich technológií.
● strihanie
● rezanie
● 2D a 3D laserové rezanie materiálu

CNC ohýbanie.
Konkrétny spôsob rezania materiálu je často vopred určený charakterom dielov, počtom kusov, ktoré sa majú vyrobiť.